Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για την Παραγωγή Ούζου

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για την Παραγωγή Ούζου

119

Στη Χίο το ούζο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδοσιακά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών ενώ το νησί έρχεται στην δεύτερη θέση στην συνείδηση των καταναλωτών ως περιοχή προέλευσης καλού ούζου.Η παραπάνω διαπίστωση καθώς και τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται σε έρευνα αγοράς που διενήργησε η ICAP τον Ιούνιο του 1999 στην περιοχή Αθηνών, για λογαριασμό του Γραφείου Βιομηχανικής Αλλαγής Χίου. Ειδικότερα:
§ Το 52% των ερωτώμενων καταναλώνει ούζο, φέρνοντας το προϊόν στην τρίτη θέση της κατανάλωσης από τα “εγχώρια” αλκοολούχα ποτά, μετά την μπύρα και το κρασί.
§ Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτώμενων (69%) πιστεύει ότι το καλύτερο ούζο προέρχεται από την Μυτιλήνη, ενώ την ίδια άποψη για τη Χίο έχει το 11%, που όμως είναι δεύτερη σε αναφορές περιοχών.
§ Το 74% των ερωτηθέντων που είχαν δοκιμάσει ούζο από τη Χίο έκανε θετικά σχόλια για αυτό, ενώ το 26% έκανε αρνητικά.
§ Η σύνδεση του πιο γνωστού προϊόντος του νησιού, της μαστίχας με το ούζο είχε θετική αποδοχή για το προϊόν.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα παράγεται συνολικά ούζο που περιέχει 22,2 εκατομμύρια λίτρα αιθυλικής αλκοόλης (στοιχεία κλαδικής μελέτης ICAP που αναφέρεται στην παραγωγή του 1988).Η παραγωγή ούζου είναι περίπου το 60% της Ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών.Η εξέλιξη της παραγωγής του ούζου τα τελευταία χρόνια δεν είχε μεγάλες διακυμάνσεις. Η παραγωγή, αναφερόμενη σε εκατομμύρια λίτρα αιθυλικής αλκοόλης δίνεται στον παρακάτω πίνακα:


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
24,1  24,6  22,7  23,5  27,5  25,8  22,8  22,2

Σημειώνεται ότι τα παρουσιαζόμενα στοιχεία, που η ICAP άντλησε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τη διεθνή εταιρεία μελετών AGRA, δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικά του πραγματικού μεγέθους παραγωγής.

Οι κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγής ούζου είναι:
§ ΑΛΚΟΝ ΑΕΒΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
§ ΑΡΧΑΚΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
§ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΝ-ΠΟ-ΚΑ ΕΠΕ με έδρα την Καβάλα.
§ ΕΥΑΓΓ. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
§ Ε.Π.Ο.Μ.  ΑΒΕΕ με έδρα τη Μυτιλήνη .
§ Ν.Κ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗΣ Α.Ε. με έδρα την Καλαμάτα.
§ ΠΙΛΑΒΑΣ  ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ  με έδρα το Ακταίο Πάτρας.
§ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΣΑΜΟΥ Ι.Π. ΦΡΑΝΤΕΣΚΟΣ ΑΕΒΕ  με έδρα τη Σάμο.
§ Σ. & Η. & Α. ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕ με έδρα τον Πειραιά.
§ ΤΣΙΛΙΓΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ με έδρα τον Πειραιά.

Οι εξαγωγές ούζου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα , αναφερόμενες σε χιλιάδες λίτρα αιθυλικής αλκοόλης:      


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
5730 8779 6142 3429 4312 4001 4107  4661

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ούζου, τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα, σε εκατομμύρια λίτρα προϊόντος:


1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
16,2  17,1  18 16,38  15,3  14,85  15.75   15,75


Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς του εμφιαλωμένου ούζου ελέγχουν οι παρακάτω εταιρείες:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ               ΜΕΡΙΔΙΟ   ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΟΜ – ΜΙΝΙ                    24,0%-25,0%
ΤΣΑΝΤΑΛΗ                       18,5%-19.5%
ΟΥΖΟ 12                            11,5%-12,5%
Ενδεικτική τιμή ραφιού για την φιάλη των 0.7lt ( στοιχεία 1999) αναφέρεται από την μελέτη της ICAP τα 3,23 € . Η φιάλη των 0.7lt επιβαρύνεται με ειδικό φόρο κατανάλωσης 1,19 € ( 37%) και ΦΠΑ 0,58 € (18%).

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Στη Χίο δραστηριοποιούνται 7 εταιρείες παραγωγής ούζου:
ΤΕΤΤΕΡΗ,
ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
ΨΥΧΗΣ,
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ,
ΚΑΚΙΤΣΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ,
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ.
Ο ετήσιος συνολικός κύκλος εργασιών από την παραγωγή του ούζου είναι περίπου 1.614.086,57€. Τα ούζα της Χίου είναι ελάχιστα γνωστά στην Αθήνα. Οι μεγαλύτερες ποσότητες ούζου πωλούνται στη Χίο, ενώ κάποιοι έχουν πρατήριο στην Αθήνα με περιορισμένη εμβέλεια και μέσω αυτού διακινούν μικρές ποσότητες ούζου.Κοινό χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αποτελεί το μικρό τους μέγεθος, ο προσανατολισμός τους στην τοπική αγορά, ο οικογενειακός χαρακτήρας και η καλή ποιότητα των προϊόντων.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98 σαν μεταποιητική επιχείρηση με επιχορήγηση 40 %, εφόσον η επένδυση υπερβαίνει τα 75.000 €. Επιπλέον, η δραστηριότητα είναι επιλέξιμη στα Μέτρα 7.6 και  7.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας με ποσοστό επιχορήγησης 60 %, μέχρι προϋπολογισμού 440.000 €.
Σε περίπτωση ίδρυσης νέας μονάδας από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου σε προγράμματα ενίσχυσης που αφορούν σε δίκτυα επιχειρήσεων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η ίδρυση ποτοποιίας για τη συστηματική παραγωγή και εμφιάλωση ούζου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις σημαντικής μερίδας των καταναλωτών στα Χιώτικα και σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος επένδυσης συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας. 
Με το δεδομένο ότι η Χίος είναι γνωστή σαν δεύτερη περιοχή προέλευσης καλού ούζου, αλλά και του γεγονότος της θετικής συσχέτισης του ούζου με τη μαστίχα στις απόψεις των καταναλωτών, δίνεται η δυνατότητα αύξησης της παραγωγής ούζου από το νησί με καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα, στοχεύοντας στην αγορά των μεγάλων αστικών κέντρων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παραγωγή ποιοτικού αλλά και ξεχωριστού/ ιδιαίτερου ούζου ( π.χ. ούζο – μαστίχα) σε συσκευασία που να διαφοροποιεί το προϊόν από ανταγωνιστικές περιοχές. Το ενδεχόμενο υλοποίησης της επένδυσης από επιχειρηματικό σχήμα που θα προέλθει από τις επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση της δυναμικής του χιώτικου ούζου και την καθιέρωση του στην Ελληνική Αγορά.
Σε κάθε περίπτωση η όποια επενδυτική πρωτοβουλία εκδηλωθεί, είτε από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είτε από μεμονωμένους επενδυτές, θα πρέπει να υπερβαίνει τα  όρια και τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς.
Υποδομές:
Το αρχικό κόστος επένδυσης με σκοπό την παραγωγή 1000 τόνων ετησίως σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό πλησιάζει τις 600.000 €.
Ανθρώπινοι πόροι:
Η επένδυση απαιτεί, εκτός του εργατοτεχνικού προσωπικού, την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό διοίκησης, παραγωγής και πωλήσεων.
Πελάτες:
Άνθρωποι που προτιμούν Ελληνικής προέλευσης αλκοολούχα ποτά και οι επισκέπτες του νησιού αποτελούν το target group των προϊόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο κύκλος εργασιών – στόχος υπερβαίνει τα 3.000.000 €, με μικτά κέρδη της τάξεως του 25% έτσι ώστε η επιχείρηση να κεφαλοποιήσει κατά 100% την αποδοχή του χιώτικου ούζου από τους καταναλωτές (σχετική έρευνα αγοράς ICAP Α.Ε.).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΝέος Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επόμενο άρθροΤελευταία μέρα για υποψήφιους καλλιτεχνικούς διευθυντές