Αρχική Νέα Οικονομία ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση Δικτύου Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών

ΕΝΑ Χίου: Πρόταση για ίδρυση Δικτύου Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών

3

Είναι γεγονός ότι οι διεθνείς τάσεις, η ανάπτυξη των τεχνολογιών και ο ανταγωνισμός έχουν δώσει καινούργιο χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια στις επιχειρήσεις του κλάδου εκδόσεων -εκτυπώσεων, οι οποίες από εντάσεως εργασίας έχουν γίνει εντάσεως κεφαλαίου, αφού οι επιχειρήσεις “αναγκάζονται” να εκσυγχρονίζουν συνέχεια τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Σήμερα εκτιμάται ότι ο κλάδος τείνει να περιλαμβάνει μόνο προηγούμενης τεχνολογίας, ολοκληρωμένες και καθετοποιημένες μονάδες οι οποίες θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν όλο το φάσμα της διαδικασίας παραγωγής ενός εντύπου (σχεδιασμός, προεκτυπωτικό στάδιο, εκτύπωση, μετεκτυπωτική επεξεργασία, κ.λ.π.).
Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ίδρυσης δικτύου επιχειρήσεων του κλάδου είναι:
§ Η αποδέσμευση κεφαλαίων που σήμερα είναι επενδυμένα σε όμοιο μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος υποαπασχολείται
§ Το γεγονός ότι ο κλάδος είναι εντάσεως κεφαλαίου
§ Η έκρηξη των νέων τεχνολογιών
§ Ο έντονος ανταγωνισμός των τοπικών επιχειρήσεων
§ Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας από την διαχείριση των πρώτων και βοηθητικών υλών
§ Η επέκταση σε δραστηριότητες που σήμερα δεν προσφέρονται στον νομό
§ Η επέκταση στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Χαρακτηριστικό του κλάδου των γραφικών τεχνών αποτελεί η ανομοιογένεια των εργασιών και των προϊόντων καθώς και ο πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται σε αυτόν. Οι εργασίες των επιχειρήσεων του κλάδου περιλαμβάνουν πλήθος δραστηριοτήτων και εργασιών όπως προεκτυπωτικές εργασίες, εκτυπωτικές και μεταεκτυπωτικές. Ακόμη η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες εργασίες και στην εκτύπωση συγκεκριμένων προϊόντων και εντύπων ενώ πολύ λίγες μεγάλες εκτυπωτικές μονάδες ασχολούνται με όλο το φάσμα των εργασιών (καθετοποιημένες). Ο κύκλος εργασιών κατά την περίοδο 1994 – 1998 εμφανίζεται σταθερά αυξητικός με ποσοστό αύξησης άνω από 13% έως 29% πλην του 1997 όπου η αύξηση ήταν 0,45% (πηγή: ICAP). Η πορεία του κλάδου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη και άλλων κλάδων όπως της συσκευασίας και της επικοινωνίας έντυπης ή ηλεκτρονικής.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Στη Χίο, υπάρχουν δέκα (10) περίπου επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που διαθέτουν είναι υψηλής ποιότητας. Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο επιμερισμός της αγοράς, άρα και του αντικειμένου που η καθεμιά κύρια δραστηριοποιείται (άλλη ασχολείται κυρίως με έκδοση εφημερίδων, άλλη με έκδοση βιβλίων και περιοδικών, κ.λ.π.). Παρόλα αυτά, υπάρχουν δραστηριότητες στον κλάδο που δεν καλύπτονται από επί τόπου παραγωγή, όπως η κυτιοπιία, η βιβλιοθεσία, το μηχανογραφικό χαρτί, οι εκτυπώσεις σε άλλα υλικά εκτός χάρτου, οι επιβερνικώσεις, κ.λ.π. λόγω ασύμφορων επενδύσεων που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτές οι δουλειές δίνονται φασόν και ολοκληρώνονται εκτός Χίου. Οι διαφυγόντες πωλήσεις προς της Αθήνα εκτιμώνται από τους επιχειρηματίες σε 30.000 €  περίπου ετησίως.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο κλάδος των γραφικών τεχνών είναι επιλέξιμος για υποβολή επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98 με προβλεπόμενη επιχορήγηση 40 % και ελάχιστο ύψος επένδυσης  τα 75.000 €.
Επίσης, η ίδρυση νέας επιχείρησης του κλάδου γραφικών τεχνών, είναι επιλέξιμη δραστηριότητα για το Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου με ποσοστό επιχορήγησης 45 %, μέχρι προϋπολογισμού 150.000 €.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα ενίσχυσης που αφορούν δίκτυα επιχειρήσεων και τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Η προτεινόμενη επένδυση προβλέπει την ίδρυση νέας επιχείρησης (cluster) από τις τοπικές επιχειρήσεις του κλάδου που θα αναλάβει εκτυπωτικές εργασίες και δραστηριότητες που σήμερα δεν γίνονται στο νησί λόγω απουσίας του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και την προμήθεία των πρώτων και βοηθητικών υλών, τις οποίες και θα πωλεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μονάδα που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στον κλάδο και στον τεχνολογικό εξοπλισμό που συνέχεια απαιτείται και να ανοίξει την αγορά της με απόκτηση πελατών εκτός Χίου ώστε να εξασφαλίσει την οικονομική της βιωσιμότητα. Οι πωλήσεις εκτός Χίου μπορούν να επιτευχθούν είτε κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών (τηλεπικοινωνίες), είτε φτιάχνοντας δικό της δίκτυο πωλήσεων εκτός Χίου, είτε συνεργαζόμενη με πωλητές εκτός Νομού. Σε κάθε περίπτωση, όλο το δημιουργικό κομμάτι της δουλειάς θα γίνεται στη Χίο.

Οι υποδομές:
Οι απαιτούμενες υποδομές σε κτίρια και εξοπλισμό δεν υπερβαίνουν τα 450.000 €.

Οι ανθρώπινοι πόροι:
Η επιχείρηση απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο και θα μεταφερθεί από τις υφιστάμενες μονάδες πλην του διοικητικού προσωπικού.

Τα προϊόντα:
Μηχανογραφικό χαρτί, κουτιά, βιβλία καθώς και πρώτες ύλες και αναλώσιμα.

Οι πελάτες:
Η νέα επιχείρηση απευθύνεται κυρίως σε πελάτες εντός και εκτός τοπικής αγοράς.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η πρόταση χρήζει περαιτέρω συστηματικής οικονομοτεχνικής διερεύνησης.

 

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΒρήκε τη θέση του στο Μουσείο το Κρανίο της Κανελλάκη
Επόμενο άρθροΔικαιολογητικά για εξετάσεις γλωσσομάθειας