Αρχική Νέα Τοπικά Περιβαλλοντολόγοι Β. Αιγαίου- στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας

Περιβαλλοντολόγοι Β. Αιγαίου- στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας

11

 

Με έδρα τη Μυτιλήνη ιδρύθηκε το Περιφερειακό Παράρτημα Βορείου Αιγαίου (ΠΠΒΑ) της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (ΕΠΠΕ).


Η ΕΠΠΕ ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το επαγγελματικό  και επιστημονικό  σωματείο  των  Πτυχιούχων  Περιβαλλοντολόγων στην Ελλάδα. 


Το Περιφερειακό Παράρτημα Βορείου Αιγαίου της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος βρίσκεται στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας εκπροσωπώντας το κατεξοχήν εξειδικευμένο επιστημονικό φορέα σε θέματα περιβάλλοντος.


Στόχοι της  ΕΠΠΕ και του Περιφερειακού Παραρτήματος της στο Βόρειο Αιγαίο είναι: 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, επιστημονικών και ηθικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών της.

 2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή σε κάθε προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

 3. Η διαρκής επιμόρφωση και βελτίωση της επιστημονικής κατάρτισης των μελών της και η διάδοση και προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης στη χώρα μας.

Για την επίτευξη των σκοπών του το Περιφερειακό Παράρτημα Β. Αιγαίου της ΕΠΠΕ:


  1. Επιδιώκει την ανάπτυξη επιστημονικής, επαγγελματικής και συνδικαλιστικής συνείδησης, πνεύματος ενότητας ανάμεσα στα μέλη του και προωθεί τη συνειδητή συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του.

 2. Αναπτύσσει συνεργασία και κοινή δράση με επιστημονικούς, σπουδαστικούς, επιμορφωτικούς συλλόγους, με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που μεριμνά άμεσα ή έμμεσα για το περιβάλλον.

 3. Αναφέρεται σε διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις θέσεις του, τα μέλη του, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών του.

 4. Προβάλλει και προωθεί τις θέσεις του μέσα από τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 5. Διοργανώνει κάθε είδους εκδηλώσεις, συνέδρια, συζητήσεις και σεμινάρια για τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την προαγωγή της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 6. Διοργανώνει επιμορφωτικά και εν γένει εκπαιδευτικά προγράμματα με συναφές αντικείμενο.

 7. Εκδίδει βιβλία, περιοδικά και εν γένει επιμορφωτικά και ενημερωτικά έντυπα για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 8. Εκπονεί μελέτες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.

 9. Αναλαμβάνει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚαταγγελία ν.σ. Γ.Μισετζή για οδικό δίκτυο στο Κοντυλόπος
Επόμενο άρθροΔημοτικός Μετασχηματισμός από τη Νέα Αντίληψη