Αρχική Νέα Τοπικά Ενταξη δικτύων στο φράγμα Κατράρη

Ενταξη δικτύων στο φράγμα Κατράρη

10Με πρωτοβουλία της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κατερίνας Μπατζελή, το έργο των δικτύων του φράγματος Κατράρη (φώτο αρχείου) εντάσσεται και θα χρηματοδοτηθεί από το Τομεακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με προϋπολογισμό 4.700.000 ευρώ, προκειμένου να καταστεί το έργο πλήρως λειτουργικό και να αποδοθεί για χρήση στους πολίτες του νομού μας.
Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την κατασκευή :
* Δεξαμενή αρχικής συγκέντρωση του νερού δυναμικότητας 2.000 m 3
* Δίκτυο σωληνώσεων για τη μεταφορά του νερού από το φράγμα στη δεξαμενή συγκέντρωση. 
* Δίκτυο αγωγών, κατάλληλης παροχής και συνολικού μήκους 7.000 m περίπου, για τη μεταφορά νερού από τn δεξαμενή συγκέντρωσης προς τα δίκτυα άρδευσης. Το συγκεκριμένο δίκτυο θα εγκατασταθεί στο υπάρχον οδικό δίκτυο.
* Σύνολο ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποδοτική λειτουργία του δικτύου (αντλίες βάνες, φρεάτια, κ.α. συσκευές λειτουργίας)Το έργο «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα που υλοποιήθηκαν από τη Ν.Α. Χίου στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος του νομού μας.


Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μέτρου 4.3 «Ανάπτυξη και Βελτίωση Αγροτικών Υποδομών και Εκσυγχρονισμός Δομών», του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το ΕΓΤΠΕ και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις και τα έργα οδοποιίας, υλοποιήθηκαν από πόρους του Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου, μέσω του προγράμματος Σ.Α.Ν.Α. (Συνολικές Αποφάσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) Χίου. Ο συνολικός αρχικός Προϋπολογισμός Κατασκευής του Φράγματος Καλαμωτής – Χειμάρρου Καρτάρη  ήταν 21.830.000 €.
Η κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζεται  στον παρακάτω Πίνακα:


Κατανομή Χρηματοδοτικών Πόρων Φράγματος 
Κατηγορία Δαπάνης
Ποσό
Τεχνικά Έργα (Κατασκευή Φράγματος)
18.015.000,00 €
Αμοιβές και Έξοδα Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων
500.000,00 €
Ηλεκτρικό Ρεύμα
100.000,00 €
Απαλλοτριώσεις
2.200.000,00 €
Αγωγός Μεταφοράς Νερού Φράγματος
1.000.000,00 €
Έργα προβολής & Δημοσιότητας
15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ
21.830.000,00


Τα παραπάνω ποσά αφορούν τον προϋπολογισμό ένταξης του Έργου. Το τελικό κόστος του υποέργου «Κατασκευή Φράγματος» ανήλθε σε 14.062.604,79 ευρώ.


Είναι γεγονός ότι στο συγκεκριμένο έργο δεν σημειώθηκε υπέρβαση του προϋπολογισμού, ούτε χρειάστηκε να συναφθούν συμπληρωματικές συμβάσεις. Η διαχείριση των πόρων έγινε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα όλων των τακτικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από φορείς όπως η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου και η Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΕΛ).


Πορεία υλοποίησης Έργου
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ημερομηνίες ορόσημα για την κατασκευή του Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου
Ημερομηνία
Εξέλιξη Έργου
26/11/2003
Έγκριση Οριστικής Μελέτης και προϋπολογισμού δημοπράτησης 
Υπ. Γεωργίας
5/02/2004
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπ. Γεωργίας
12/02/2004
Έγκριση ένταξης Πράξης με Τίτλο: «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου» στο ΠΕΠ Β. Αιγαίου και εγγραφή σε ΣΑΝΑ 050/3
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
1/3/2004
Απόφαση κήρυξης απαλλοτριώσεων
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
28/04/2004
Δημοπράτηση υποέργου: «Τεχνικός Σύμβουλος Κατασκευής Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
18/08/2004
Διενέργεια διαγωνισμού έργου: «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
24/02/2005
Εισήγηση Επιτροπής Ανάθεσης για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
09/03/2005
Απόφαση ανάθεσης για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
30/06/2005
Δημοσίευση στο ΦΕΚ, απόφασης κήρυξης απαλλοτριώσεων για την κατασκευή φράγματος.
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου
13/10/2005
Υπογραφή Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή Φράγματος Καλαμωτής Νήσου Χίου»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου – Ανάδοχος Κοινοπραξία
13/10/2005
Έναρξη Υλοποίησης Έργου:
Καθαρισμός λεκάνης, εκθάμνωση-εκρίζωση κοπή δένδρων


24/10/2006
Αγωγός προσωρινής εκτροπής, εκκένωσης, υδροληψίας


31/12/2006
Κατασκευή προφράγματος


28/03/2007
Κατασκευή διαφράγματος στεγανότητας
20/06/2008
Εντολή πληρωμής απαλλοτριώσεων έκτασης 380 περίπου στρεμμάτων για την κατασκευή φράγματος
01/08/2008
Κατασκευή υπερχειλιστή
31/10/2008
Οριστική ολοκλήρωση σώματος φράγματος
30/11/2008
Ολοκλήρωση Κατασκευής – Βεβαίωση Περαίωσης


Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η προσπάθεια παραλληλισμού του μεγάλου αυτού έργου, με άλλα ατυχή παραδείγματα έργων τα οποία έχουν σημειώσει απαράδεκτες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και παραμένουν ημιτελή, ενώ ταυτόχρονα έχουν υπερβεί και τα όρια των συμπληρωματικών συμβάσεων, όπως για παράδειγμα το έργο Κόρης Γεφύρι, είναι τουλάχιστον θλιβερή. Ευτυχώς οι πολίτες της Χίου γνωρίζουν, και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
                                                                       

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΓιάννης Ξενάκης: αποχαιρετιστήρια επιστολή στο προσωπικό του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου
Επόμενο άρθροΠρόσκληση σε συνεδρίαση της Ν.Ε.Τ.Π., 28/4