Αρχική Νέα Τοπικά ΕΟΑΕΝ για τα προβλήματα της ακτοπλοϊας στα ελληνικά νησιά

ΕΟΑΕΝ για τα προβλήματα της ακτοπλοϊας στα ελληνικά νησιά

7

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                    ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΝΗΣΙΩΝ – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  
 


                    CHAMBERS GROUP FOR THE DEVELOPMENT
                     OF GREEK ISLES – Ε.Ο.Α.Ε.Ν.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ :  Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  έκανε  παραδεκτή  αναφορά  του
                ΕΟΑΕΝ για τα προβλήματα της ακτοπλοϊας στα ελληνικά νησιά


Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε δεκτή προς συζήτηση την από 08/12/2009 αναφορά του ΕΟΑΕΝ, σχετικά με τα προβλήματα της ακτοπλοΐας στα ελληνικά νησιά και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας για τις διάφορες πλευρές του προβλήματος.


Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ε.Κ., κα Erminia Mazzoni, στην αρίθμ. 306109/15-04/2010 επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΕΟΑΕΝ, κ. Θεμ. Παπαθεοφάνους, μεταξύ των άλλων επισημαίνει:
«Αξιότιμε κύριε Παπαθεοφάνου,
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η  Επιτροπή Αναφορών εξέτασε την αναφορά σας και αποφάσισε ότι τα θέματα που θίγετε είναι παραδεκτά σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον το αντικείμενο της αναφοράς εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιτροπή άρχισε να εξετάζει την αναφορά σας και αποφάσισε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις διάφορες πλευρές του προβλήματος. Η επιτροπή θα συνεχίσει την εξέταση της αναφοράς σας μόλις παραλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
Θα σας ενημερώσω εγκαίρως ως προς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια σχετικά με την αναφορά σας.»


Ο ΕΟΑΕΝ, έχοντας θέσει το προβλήματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών ως  ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την επίτευξη του στόχου της ισόρροπης ανάπτυξης των νησιωτικών περιοχών της χώρας, στην τεκμηριωμένη  αναφορά του επισημαίνει τα βασικά προβλήματα και εμπόδια που εδώ και χρόνια απασχολούν τους νησιώτες και τις νησιωτικές επιχειρήσεις, όπως: η ακρίβεια και κερδοσκοπία στις τιμές των εισιτηρίων (αυξήσεις μέχρι 150% τα τελευταία πέντε χρόνια), οι ακριβοί ναύλοι των εμπορευμάτων από και προς τα νησιά σε βάρος της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων, η επιμήκυνση της διάρκειας του ταξιδιού λόγω της παλαιότητας των χρησιμοποιούμενων πλοίων (ηλικίας άνω των σαράντα ετών), ή η ακύρωση δρομολογίων λόγω των συχνών βλαβών και ζητά την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπιστεί  το χρονίζων αυτό πρόβλημα, με βάσει  ευρωπαϊκούς  μηχανισμούς και πρακτικές στο χώρο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αλλά και το Κοινοτικό δίκαιο.


             Χίος, 28/04/2010