Αρχική Νέα Οικονομία «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», τα ονόματα των δικαιούχων

«Εγκατάσταση Νέων Αγροτών», τα ονόματα των δικαιούχων

119

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Σοφία Θεολογίτου ενημερώνει, ότι η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή και ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρος  Αρναουτάκης, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση 2655/30.3.2010 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 429/Β’/14-4-2010) για τη ρύθμιση και ένταξη στο πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Αγροτών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, του συνόλου των  υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο, με την διάθεση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 55 εκατ. ευρώ πέραν των αρχικά εγκεκριμένων 100 εκατ. ευρώ. 
Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν με την προσθήκη νέων πιστώσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2009, διαμορφώνονται  πλέον στα 7.400.000 ευρώ.

Επομένως, συνολικά εντάσσονται  στο πρόγραμμα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, και οι οποίοι είχαν καταταχθεί στις κατηγορίες των «Εν δυνάμει δικαιούχων» και «Επιλαχόντων», δηλαδή εκ νέου 382 «Εν Δυνάμει Δικαιούχοι».

Για τους υποψήφιους  οι οποίοι είχαν καταταγεί στην κατηγορία των «Απορριπτόμενων» αναμένεται να κριθούν από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Για τους παραπάνω «Εν δυνάμει δικαιούχους» εφόσον κατά την οριστικοποίηση των Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης προκύψει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των υποψηφίων δεν είναι επιλέξιμες, οι σχετικές αποφάσεις Έγκρισης Πράξης θα ανακληθούν και οι υποψήφιοι θα απορριφθούν.
Ο Υπολογισμός του  ύψους Παρεχόμενης Ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα υπολογισμού:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  €


1 Περιοχή μόνιμης κατοικίας
Ορεινή- 7.500
 Μειονεκτική- 5.000
 Λοιπές Περιοχές- 2.500
 
2 Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
Κτηνοτροφική- 7.500
 Φυτική – 7.500
 Μικτή -Μελισσοκομία- 5.000
 
3 Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση
> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς- 5.000
 80% – 120% του Εισοδήματος Αναφοράς- 2.500
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ – ΣΥΝΟΛΟ
Μέγιστο- 20.000
 Ελάχιστο- 10.000
 
   Με την νέα ρύθμιση, το μέσο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους του Μέτρου διαμορφώνεται σε 17.500 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών, σε επίπεδο δηλαδή υψηλότερο των 16.000 ευρώ που ίσχυσε κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο .
Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι εγκεκριμένοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου απολαμβάνουν, πέραν της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης, πρόσθετα δικαιώματα όπως προτεραιότητα επιλογής και υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης στο Μέτρο 121 των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς επίσης και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ.
Επιπρόσθετα, τυγχάνουν πρόσθετων ωφελημάτων (επιδότηση επιτοκίου, επιστροφή ΦΠΑ, κλπ.) και αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο εθνικό απόθεμα για την καταβολή ενισχύσεων.
Στα  παραπάνω  ωφελήματα  δεν  είχαν  πρόσβαση μέχρι τώρα οι  επιλαχόντες, 224   δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται η πρόσβαση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων υποψηφίων σε αυτά.

 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
90 ΝΕΡΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΣΠΑΡΤΟΥΝΤΑ 85
100 ΕΥΩΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 85
101 ΣΑΛΑΓΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 85
106 ΒΑΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙOY 80
111 ΜΑΝΩΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 80
130 ΠΑΠΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 80
134 ΠΕΛΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡΜΟΛΙΑΣ 75
153 ΚΟΤΣΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΟΥ ΑΜΑΝΗΣ ΦΥΤΑ 75
154 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 75
155 ΝΤΑΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΥ ΑΜΑΝΗΣ ΔΙΕΥΧΩΝ 75
156 ΣΕΖΕΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΙΣΣΟΥ 75
171 ΝΕΟΧΩΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΑΡΜΟΛΙΑΣ 70
196 ΠΕΤΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 70
204 ΣAΒΒΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 65
217 ΚΛΟΥΜΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 65
218 ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΝΗΤΑ 65
219 ΦΡΕΖΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΕΛΑΤΩΝ 65
247 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 60
258 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 60
264 ΠΑΠΑΖΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 60
272 ΑΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΝΗΤΑ 55
280 ΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙOY 55
290 ΛΑΓΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 55
299 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 50
311 ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 50

327 ΚΩΤΤΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΠΥΡΓΙ 70
328 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 70

330 ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ 95
332 ΚΟΡΔΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΜΕΣΤΑ 90
340 ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΕΣ 80
341 ΧΩΡΕΨΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΧΙΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΝΗΤΑ 80
351 ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ XIOY 70
358 ZΕΡΒΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 65
359 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ ΔΑΦΝΩΝΑΣ 60
362 ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 60
368 ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΙΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΡΥΕΣ 55
381 ΜΕΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 45