Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Απόφαση Γ.Σ. Π.Φ.Σ. για το μέλλον των φαρμακείων

Απόφαση Γ.Σ. Π.Φ.Σ. για το μέλλον των φαρμακείων

13

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   Γ.Σ.  Π.Φ.Σ. ΣΤΙΣ  3/1/2011

Η  Γενική Συνέλευση εξέτασε την πορεία διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο Υγείας  για το σύνολο των μέτρων που αφορούν το Φαρμακευτικό Επάγγελμα.
1)   Ο Π.Φ.Σ. δηλώνει ότι πρωταρχικό σημείο της συνέχισης του Διαλόγου είναι ότι η αρμοδιότητα για τα φαρμακεία αφορά το Υπουργείο Υγείας και μόνο. 
Ο λόγος είναι ότι τα φαρμακεία είναι μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και όχι απλά εμπορικά καταστήματα.
2)   Σημεία σύγκλισης υπάρχουν στα εξής θέματα :
α)Θέσπιση κλιμακωτής έκπτωσης προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία  τηρουμένης της αναλογίας 1 προς 3  σε σχέση με επιβάρυνση της Βιομηχανίας.
Βασική προϋπόθεση είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή σύμφωνα με το νόμο εκ μέρους των Ασφαλιστικών Ταμείων προς τα φαρμακεία.

β) Διευκόλυνση πρόσβασης νέων φαρμακοποιών με συστέγαση με τους παλαιούς.  Προϋπόθεση να μην υπάρξει αύξηση του αριθμού των φαρμακείων, γιατί το άνοιγμα νέων φαρμακείων σημαίνει καταστροφή για τις δαπάνες υγείας  των Ασφαλιστικών Ταμείων.

γ) Για τα Σάββατα , το 20 – 25% της δύναμης εκάστου Φ.Σ. και για τις  ώρες 8- 2.30 .
δ)Θέμα πληθυσμιακών κριτηρίων :   Δεν συμφωνούμε γιατί αυτό έχει ως συνέπεια την υπερβολική αύξηση του αριθμού των φαρμακείων άρα και της Δαπάνης όπως επανειλημμένα  έχει δηλώσει και ο Υπουργός. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας των ασφαλιστικών ταμείων , καμιά πρόταση δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση του ήδη υπερβολικού αριθμού των φαρμακείων.

ε)Ως προς το φαρμακεμπορικό κέρδος η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. υιοθετεί την    πρόταση της Ο.Σ.Φ.Ε.

3) Η όποια τελική ρύθμιση της Κυβέρνησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Κοινοτική Οδηγία 123/2006 που ρητά εξαιρεί τις υπηρεσίες υγείας και τα φαρμακεία από την «απελευθέρωση» υπηρεσιών , για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.
Επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου , περί αναγκαιότητας ύπαρξης πληθυσμιακών κριτηρίων και ανεξαρτησίας του φαρμακείου

4) Τις επόμενες ήμέρες σε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας θα ολοκληρωθεί ο διάλογος και θα διαμορφωθεί το τελικό Ν/Σ. Εάν στα τελικά σημεία του Ν/Σ δεν υπάρχει συμφωνία, η Γ.Σ. εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για οργάνωση Πανελλαδικών κινητοποιήσεων.
Ζητάμε από την πολιτεία να αναγνωρίσει το κοινωνικό και επιστημονικό μας έργο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                      ΙΩΑΝ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΚοπή πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα
Επόμενο άρθροΚάλεσμα δημοσιογράφων για ποτό από τον Κ. Μουσουρούλη