Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση Φ. Κουβέλη για τις Δικαστικές υπηρεσίες στη Χίο

Ερώτηση Φ. Κουβέλη για τις Δικαστικές υπηρεσίες στη Χίο

12

 

 

 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωματων

Θέμα: Δικαστικές υπηρεσίες στη Χίο

Η κατάσταση που επικρατεί στις δικαστικές υπηρεσίες της Χίου χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Συγκεκριμένα:

          Επί οκτώ οργανικών θέσεων επιμελητών στις δικαστικές υπηρεσίες της Χίου, οι επτά είναι κενές. Υπηρετεί μόνο μια δικαστική επιμελήτρια στο Ειρηνοδικείο.

          Η κτιριακή υποδομή είναι ανεπαρκής. Τα κτίρια είναι παλαιά, ακατάλληλα και δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Πρόσφατο παράδειγμα, τα προβλήματα που προέκυψαν από τις νεροποντές του Οκτωβρίου. Τα νερά έφτασαν στις αίθουσες του Πρωτοδικείου, οι ψευδοροφές υποχώρησαν, τα υπόγεια πλημμύρησαν, μέρος των αρχείων καταστράφηκε, ενώ ο παλαιός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός γέμισε νερά με κίνδυνο να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στους υπαλλήλους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε άλλο, εξίσου προβληματικό, κτίριο.

          Από τις δικαστικές υπηρεσίες της Χίου απουσιάζει η μηχανοργάνωση, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρούνται και να μην εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

          Θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων επιμελητών στις δικαστικές υπηρεσίες της Χίου;

          Θα προχωρήσει στην ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων γραμματέων και επιμελητών, σύμφωνα με το πόρισμα της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής;

          Ποιο το χρονοδιάγραμμα ανέγερσης του δικαστικού μεγάρου Χίου;

          Είναι στις προθέσεις του να εκσυγχρονίσει τις δικαστικές υπηρεσίες της Χίου μέσω της μηχανογράφησης όλων των υπηρεσιών;

29.12.10

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Φώτης Κουβέλης

 

Νίκος Τσούκαλης