Αρχική Νέα Τοπικά Τα προβλήματα των ιατρών συζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης

Τα προβλήματα των ιατρών συζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης

10

Συνάντηση εργασίας με το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χίου πραγματοποίησε στις 17/1/2011 ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Κώστας Γανιάρης.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το μείζον θέμα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας στα νησιά μας και συμφωνήθηκε ότι η συνεργασία των επιστημονικών φορέων της υγείας με τις αιρετές αρχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πρέπει να είναι ουσιαστική  και διαρκής.

Ειδικότερα συζητήθηκαν:

  1. Το θέμα της ολοκλήρωσης του Ιατρικού Μουσείου Χίου, έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη με χρηματοδότηση της Ε.Ε. και η αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
  2. Η ολοκλήρωση της Νέας Πτέρυγας του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων,  έργο το οποίο θα σημάνει τη γενικότερη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες καθώς και ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία της.
  3. Τα διαφαινόμενα προβλήματα στη λειτουργία του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου με την ένταξή του από τη Β’ Ζώνη στη Γ’ Ζώνη, προβλήματα που συνδέονται με την εκτέλεση των εφημεριών και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο κ. Γανιάρης εξέφρασε τη συμπαράσταση του στα αιτήματα του ιατρικού κόσμου και την δέσμευσή του για συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τον ευαίσθητο χώρο της υγείας.