Αρχική Νέα Τοπικά ΟΛΜΕ: σχετικά με τις εξαγγελίες για την απόκτηση ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΜΕ: σχετικά με τις εξαγγελίες για την απόκτηση ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

6

 

Την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ σχετικά με τις εξαγγελίες του υπουργείου σε ότι αφορά την απόκτηση απολυτηρίου μας κοινοποίησε η ΕΛΜΕ Χίου και την παρουσιάζουμε:
 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη δυσφορία του για την τακτική του Υπουργείου

Παιδείας να αναστατώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες του λυκείου, λίγες μόνο ημέρες

πριν την έναρξη των εξετάσεων, καθιερώνοντας ουσιαστικά δύο τύπους απολυτηρίων: το

ένα που θα αποκτιέται με ενδοσχολικές εξετάσεις και το άλλο που θα αποκτιέται με

πανελλαδικές εξετάσεις.

Εκείνο που επιβάλλεται (υπό τις παρούσες συνθήκες) ως μόνη λύση είναι: για όλα τα

παιδιά το απολυτήριο Λυκείου να αποκτιέται με ενδοσχολικές εξετάσεις και η επιλογή

για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να πραγματοποιείται μετά την αποφοίτηση από αυτό.

Μόνο με αυτή τη διαδικασία θα αποδεσμευτεί πραγματικά το Λύκειο από την πρόσβαση

στην επόμενη βαθμίδα και θα αποκτήσει τον αυτόνομο παιδευτικό του ρόλο.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποδοκιμάζει τη στάση, με την οποία η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Παιδείας αντιμετωπίζει τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο με

τους εκπαιδευτικούς φορείς, χωρίς καμιά επιστημονική και εκπαιδευτική τεκμηρίωση από

τους επίσημους φορείς της πολιτείας, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και χωρίς συζήτηση

στα υποτιθέμενα όργανα «κοινωνικού διαλόγου» όπως το ΕΣΥΠΣΠΔΕ , το Υπουργείο

Παιδείας προωθεί την τελευταία στιγμή αλλαγές στο σύστημα των πανελλαδικών

εξετάσεων. (απολυτήρια λυκείου, κατάργηση του 10% και κατάργηση των μεταγραφών).

Απαιτούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σταματήσει την τακτική

αιφνιδιασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας και να αφουγκραστεί επιτέλους τις αγωνίες

των μαχόμενων εκπαιδευτικών αυτής της χώρας.