Αρχική Νέα Τοπικά Συμμετοχή Δήμου Χίου σε Πρόγραμμα για την προστασία των παραλιών

Συμμετοχή Δήμου Χίου σε Πρόγραμμα για την προστασία των παραλιών

8

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, μειοψηφούντων των συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης, η υποβολή πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ENVIRONMENTAL POLICY & GOVERNANCE που πραγματοποιείται σήμερα σε 27 χώρες. 

 

 

Ο σκοπός του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος είναι να συμβάλει στην υλοποίηση των αρχών της σύστασης της ΕΕ σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Μετά την ένταξη του LIFE θα ακολουθήσει εκτεταμένη διαβούλευση με τους δημότες, προκειμένου ο Δήμος ως δικαιούχος, να συλλέξει τα σωστά στοιχεία για την προστασία της παράκτιας ζώνης και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πολύδωρος Λαμπρινούδης το πρόγραμμα, θα αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο λήψης αποφάσεων ειδικά σχεδιασμένο για το νησί μας, που θα ενσωματωθεί στις διοικητικές διαδικασίες του Δήμου.