Αρχική Νέα Τοπικά Σταμάτης Κάρμαντζης: εντελώς απαράδεκτος ο τρόπος του Δασαρχείου για το δρόμο της...

Σταμάτης Κάρμαντζης: εντελώς απαράδεκτος ο τρόπος του Δασαρχείου για το δρόμο της Νέας Μονής

31

  

“Με τρόπο εντελώς απαράδεκτο ο Δ/ντης Δασών Χίου κ. Κ. Μπέλλας προσπαθεί με δημόσια ανακοίνωσή του να αποποιηθεί των σοβαρότατων ευθυνών του και να παραπληροφορήσει τους πολίτες της Χίου, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι για την αποκατάσταση της οδού Νέας Μονής – Παφυλίδας Δαφνώνα δεν είχε λάβει ποτέ αίτημα για έγκριση επέμβασης από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου”, τονίζει σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης.

        Καισ υνεχίζει:
  «Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» λέει εύστοχα ο λαός μας και ισχύει στο ακέραιο και στην περίπτωση αυτή.  Δίνω στη δημοσιότητα το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου με Α.Π. 7126/ 17-11-2014 με το οποίο ζητείται η έγκριση επέμβασης για την αποκατάσταση του δρόμου, και την απάντηση που ο Δ/ντης Δασών εδέησε να στείλει στις 15-6-2015 … οκτώ μήνες μετά!!!  Μάλιστα στην απάντηση του επικαλείται στα σχετικά το αρχικό μας έγγραφο, αυτό που στη δημόσια ανακοίνωσή του αρνείται ότι υπάρχει.

            Περισσότερα λόγια είναι περιττά, αν και υπάρχει σωρεία πληροφοριών και στοιχείων. Ας σκεφτούμε μονάχα αν η καθυστέρηση και η κωλυσιεργία χαρακτηρίζουν τη μεταχείριση ενός έργου δημοσίου συμφέροντος, τι μεταχείριση έχει ο απλός πολίτης από τον εν λόγω δημόσιο λειτουργό.

Επειδή όμως η οδική ασφάλεια των συμπολιτών μας και η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από εμμονές και γραφειοκρατία τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Δικαιοσύνη”, καταλήγει ο κ. Κάρμαντζης.
Δίνει δε στη δημοσιότητα το ιστορικό με την αλληλογραφία του θέματος και την έγκριση επέμβασης από πλευράς Περιφέρειας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ

 


1.      Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία η ευθύνη συντήρησης του συγκεκριμένου οδικού τμήματος που αναφέρετε στην αίτησή σας ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Χίου, δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, καθώς ανήκει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Νομού.


2.      Ο Νομός Χίου κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών του έτους 2013-2014 και των χειμερινών μηνών του έτους 2014-2015 επλήγη από έντονες βροχοπτώσεις. Αποτέλεσμα αυτών των βροχοπτώσεων είναι η εμφάνιση κατολισθήσεων σε πολλά μέρη του οδικού δικτύου, καθώς και καθιζήσεων-ολισθήσεων του οδοστρώματος. Στην ευρύτερη περιοχή απ΄όπου διέρχεται το συγκεκριμένο οδικό τμήμα εμφανίστηκε έντονο γεωλογικό φαινόμενο που ήταν αποτέλεσμα της έντονης διάβρωσης που υπέστη το έδαφος μετά την πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου 2012. Αποτέλεσμα της διάβρωσης ήταν η εμφάνιση καθίζησης του συγκεκριμένου οδοστρώματος .


3.      Η Υπηρεσία μας, από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε κάθετη σήμανση του επικίνδυνου τμήματος για την προειδοποίηση των διερχομένων ότι στην κατεύθυνση της κίνησης υπάρχει κίνδυνος. Συγκεκριμένα προέβη στην τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, πλαστικών κώνων  και αναλαμπόντων φανών. 


4.      Καθώς το συγκεκριμένο οδικό τμήμα διέρχεται από κηρυγμένη αναδασωτέα περιοχή και περιοχή Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος λόγω της γειτνίασης με την Ιερά Νέα Μονή, η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αριθ. Πρωτ. 905/11 Φεβρουαρίου 2014 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Χίου δια της Δ/νσης Δασών Χίου και προς το Υπουργείο Πολιτισμού δια της 3ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ζητώντας την χορήγηση άδειας επέμβασης. Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται οι προβλεπόμενες εργασίες που σε μεγάλο βαθμό εκτελούνται εκτός της ζώνης κατάληψης της οδού, όπως χρήση συρματόπλεκτων κιβωτίων στο φρύδι του πρανούς, χρήση λίθων λατομείου για την προστασία και αντιστήριξη του πρανούς κλπ .


5.      Η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων άμεσα με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 483/28 Φεβρουαρίου 2014 έγγραφό της γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου για την άμεση αποκατάσταση του οδικού Τμήματος.


6.      Η Δ/νση Δασών Χίου, μετά την παρέλευση πενταμήνου, απέστειλε το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 49617/11-07-2014 έγγραφό της το οποίο έλαβε αρ. Πρωτ. 4549/16-07-2014 ΔΤΕ ΠΕ Χίου, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το εν λόγω τμήμα «διέρχεται εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων οι οποίες είναι κηρυγμένες αναδασωτέες με την υπ΄ αριθ. 46079/2369/02-09-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέας της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», καθώς και ότι «εκτός της ζώνης κατάληψης της οδού η οποιαδήποτε επέμβαση για την πραγματοποίηση εργασιών οδοποιίας είναι απαγορευτική με δεδομένο την αδυναμία άρσης της αναδασωτέας λόγω της μη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης σ΄ αυτή».


7.      Σε προγενέστερο χρονικό διάστημα με την 12/18-02-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε μεταξύ άλλων η κατανομή πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικού τμήματος νήσου Χίου». Κατόπιν αυτού, άμεσα η Υπηρεσία μας συνέταξε μελέτη, η οποία και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις προς εκτέλεση εργασίες στο επίμαχο οδικό τμήμα. Η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 183/04-03-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο δημοπρατήθηκε την 17-04-2014 και η σχετική σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 10η Σεπτεμβρίου 2014 με ημερομηνία περαίωσης την 10-02-2015. Λόγω της μη χορήγησης της άδειας επέμβασης από την Δ/νση Δασών Χίου η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την 105/2015 Απόφαση ενέκρινε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 10-06-2015.  


8.      Με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 6534/20-10-2014 έγγραφο, η Υπηρεσία μας ζητούσε εκ νέου από την Δ/νση Δασών Χίου έγκριση επέμβασης αποστέλλοντας τα τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της οδού, τα προτεινόμενα έργα καθώς και τεχνική έκθεση με όλες τις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της οδού.


9.      Σε απάντηση του προαναφερόμενου εγγράφου μας, η Δ/νση Δασών Χίου μετά από δύο μήνες, με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 100050/19-12-2014 έγγραφό της ανέφερε ότι προκειμένου να εκδώσει την άδεια επέμβασης στο συγκεκριμένο τμήμα ζητούσε μεταξύ των άλλων την σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη της έκτασης που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ιερά Νέα Μονή, γνωμοδότηση αρχαιολογίας, κλπ.


10.  Η Υπηρεσία μας απέστειλε την με αριθ. Πρωτ. 215/14-01-2015 εισήγηση  προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, με μελέτη και φωτογραφίες της περιοχής και ζητούσε την σύμφωνη γνώμη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έκδοσης Απόφασης επέμβασης.  


11.  Η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιβ/ντος και Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 10129/38/17-02-2015 έγγραφο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποφάσισαν κατ΄ αρμοδιότητα για την υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια παρέλκει η λήψη νέας και ιδίου περιεχομένου απόφασης».


12.  Η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αρ. Πρωτ. 1552/06 Μαρτίου 2015 έγγραφο προς την Δ/νση Δασών Χίου με όλα τα σχετικά που ζητούσε στο υπ΄ αριθμ. 100050/19-12-2014 έγγραφό της, μεταξύ των οποίων και έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Χίου υπογεγραμμένο από τον Μητροπολίτη Χίου με την έγκριση για την εκτέλεση του έργου.


13.  Σε απάντηση του προαναφερόμενου εγγράφου μας, η Δ/νση Δασών Χίου με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 20339/24-03-2015 έγγραφό της ζητούσε το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 10129/38/17-02-2015Η έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-Περιβ/ντος και Υποδομών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, (το οποίο ήδη της είχαμε αποστείλει με το με αρ. Πρωτ. 1552/06-03-2015 έγγραφό μας), την απαλλαγή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καθώς και το Πρακτικό της Ιεράς Νέας Μονής περί συναίνεσης καθώς δεν την ικανοποιούσε το έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.  


14.  Η Υπηρεσία μας απέστειλε το με αρ. Πρωτ. 2153/01 Απριλίου 2015 έγγραφο προς την Δ/νση Δασών Χίου με όλα τα σχετικά που ζητούσε στο υπ΄ αριθμ. 20339/24-03-2015 έγγραφό της, μεταξύ των οποίων και το πρακτικό 475/2015 του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Νέας Μονής.

Από τα ανωτέρω αναγραφέντα προκύπτει, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου όλο αυτό το διάστημα που έχει δημιουργηθεί η καθίζηση του οδοστρώματος έχει επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο και ενδιαφέρον προκειμένου να χορηγηθούν οι από τον Νόμο προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις άλλων Φορέων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η άδεια επέμβασης από την Δ/νση Δασών Χίου, για να προβεί στην αποκατάσταση του οδικού τμήματος.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαιδί τραυματίστηκε από αυθαίρετη κατασκευή σε περίπτερο
Επόμενο άρθρο5ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ: “Να μην αφήσουμε την αλληλεγγύη να ναυαγήσει!”, 19-20/6