Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Οι όροι διεξαγωγής του Προεκλογικού Αγώνα

Οι όροι διεξαγωγής του Προεκλογικού Αγώνα

18


Οι όροι διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα περιγράφονται αναλυτικά σε εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στους δήμους και τις κοινότητες όλης της χώρας. Στους όρους αυτούς κατέληξε το υπουργείο και η διακομματική επιτροπή.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν με ευπρέπεια και καλαισθησία. Οι δημοτικοί ή κοινοτικοί χώροι για την προβολή των κομμάτων θα καθορίζονται μετά από κοινή σύσκεψη δημάρχων ή προέδρων της κοινότητας με εκπροσώπους των κομμάτων.


Εξάλλου θα απαγορεύονται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, η ανάρτηση πανό ή αεροπανό σε δρόμους πλατείες και αλλού, η χρήση πλαστικών σημαιών ή υλικών που επιβαρύνουν το περιβάλλον καθώς και η χρήση σπρέι.


Ειδικότερα, σύμφωνα με το κείμενο, οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που μετέχουν στις εκλογές συνέρχονται σε κοινή σύσκεψη με πρόσκληση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας, το αργότερο μέσα σε προθεσμία τριών ημερών από την προκήρυξη εκλογών, για να ρυθμίσουν την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών.


Σε περίπτωση, που στη σύσκεψη υπάρξει ομοφωνία των κομμάτων υπογράφεται πρακτικό, το οποίο είναι υποχρεωτικό για το Δημοτικό ή το Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλείται αμέσως, με μοναδικό θέμα την διάθεση των δημοτικών ή κοινοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.


Διαφορετικά, σε περίπτωση μη ομοφωνίας ή μη παρεύρεσης των κομμάτων στην σύσκεψη, το Δημοτικό ή το Κοινοτικό Συμβούλιο υποχρεούται από μόνο του να καθορίσει και να διαθέσει τους χώρους, αναλογικά και επί ίσοις όροις. Αυτό σημαίνει πως η έκταση που διατίθεται βρίσκεται σε αντιστοιχία με την δύναμη, που είχαν τα κόμματα στην Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.


Κατά την εγκύκλιο, η προβολή των κομμάτων στους διατιθέμενους χώρους, γίνεται μέσα σε μόνιμα και σταθερά πλαίσια, που έχουν κατασκευάσει οι δήμοι ή οι κοινότητες ή σε προσωρινά και κινητά, που κατασκευάζονται και τοποθετούνται με δαπάνες των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων. Ιδιαίτερα, όμως, από τους δήμους ή τις κοινότητες που δεν έχουν προβεί σε κατασκευή και διάθεση μόνιμων πλαισίων μπορούν να παραχωρηθούν και άλλοι πρόσφοροι χώροι για αφισοκόλληση, αλλά απαγορεύεται η επικόλληση εντύπων σε κάθε άλλο χώρο.


Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται από τα πολιτικά κόμματα η τοποθέτηση καλαίσθητων περιπτέρων ή άλλων κατασκευών, στους διατιθέμενους χώρους, των οποίων οι διαστάσεις δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες από 2χ2χ2 μέτρα, καθώς και τροχόσπιτα, που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα τέσσερα μέτρα. Σε αυτούς τους χώρους δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων.


Σε περίπτωση, που οι δήμοι ή οι κοινότητες έχουν τοποθετήσει μόνιμα πλαίσια σε στύλους των οργανισμών κοινής ωφελείας και των ΟΤΑ, τα πλαίσια αυτά διατίθενται στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων εξίσου αναλογικά και επί ίσοις όροις.


Απαγορεύεται η ανάρτηση πανό, αεροπανό και πάσης φύσεως όμοιων αντικειμένων πάνω από δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Διαφορετικά, οι δήμοι ή οι κοινότητες υποχρεούνται για την άμεση αφαίρεση αυτών των προβολών.


Επιτρέπεται η χρήση φωτεινών διαφανειών (σλάϊτς) σε ανοικτούς χώρους, που καθορίζονται από τα Δημοτικά ή τα Κοινοτικά Συμβούλια, με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, και δεν δημιουργούνται γενικά οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία.


Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημαιών και γενικά προεκλογικού υλικού, από πλαστική ύλη και η χρήση διαφημιστικών τρυκ, εφόσον το υλικό αυτό δεν είναι ανακυκλώσιμο και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών, όπως σπρέι και χρώματα, και η αναγραφή συνθημάτων στις εξωτερικές επιφάνειες δημοσιών ή ιδιωτικών χώρων.


Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων σε πλαίσια, καθώς και η χρήση χώρων που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε άλλα κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων.


Τα περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και τα τροχόσπιτα, που θα τοποθετήσουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων πρέπει να αποσυρθούν με την δική τους φροντίδα, μέσα σε οκτώ ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Μέσα στην ίδια προθεσμία τα πολιτικά κόμματα υποχρεούνται γενικότερα, με δική τους δαπάνη, να αποκαταστήσουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.


Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι δήμοι ή κοινότητες υποχρεούνται να απομακρύνουν ή να καταστρέψουν τα μη αποσυρμένα περίπτερα, τροχόσπιτα ή τις άλλες κατασκευές.

Πηγή: Μ.Π.Ε.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠρώτη εκσκαφή υπέρ… αρχαιολογίας στο Νοσοκομείο
Επόμενο άρθροΑέρινες παρουσίες από τους χορευτές- μαθητές [video]