Αρχική Νέα Οικονομία Ο Αϊ Στράτης «πράσινος πιλότος» της νησιωτικής Ελλάδας

Ο Αϊ Στράτης «πράσινος πιλότος» της νησιωτικής Ελλάδας

11

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Μιχάλης Καϊταντζίδης


Μετά το Σάμσο της Δανίας το Γκότλαντ της Σουηδίας, και το Ουτσίρα της Νορβηγίας, ο Αϊ Στράτης, το νησάκι της άγονης γραμμής είναι ένα από τα ελάχιστα «πράσινα νησιά της Ευρώπης».


Το νησί του Ανατολικού Αιγαίου, θα είναι «πράσινο», αφού σύντομα, οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των περίπου 250 μόνιμων κατοίκων του, θα καλύπτονται από υβριδικά συστήματα που θα αξιοποιούν κυρίως τον άνεμο και τον ήλιο.


Το έργο έχει αναλάβει να εκτελέσει η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με τη “ΔΕΗ Ανανεώσιμες” το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την κοινότητα του νησιού. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης, θα γίνει μέσω του ΕΣΠΑ.


Το υβριδικό σύστημα


Το υβριδικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής που μελετάται για να εγκατασταθεί, θα αποτελείται από τις παρακάτω κύριες συνιστώσες:


* Μία ή περισσότερες ανεμογεννήτριες


* Έναν ή περισσότερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.


* Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και μετατροπείς ισχύος για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο του νησιού.


* Κεντρικό σύστημα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης του όλου συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.


* Πρόσθετα συστήματα και διατάξεις ρύθμισης και ελέγχου, εφόσον αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα.


Ο τοπικός σταθμός παραγωγής του νησιού θα παραμείνει, με τις μονάδες του σε ψυχρή εφεδρεία.


Οσο για τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού, αυτές είναι περιορισμένες λόγω του μικρού μεγέθους και πληθυσμού. Αυτός δε, ήταν και ο βασικός λόγος που επελέγη για την εφαρμογή του πειραματικού προγράμματος, προκειμένου να αποτελέσει “πιλότο” για αντίστοιχες δράσεις σε μεγαλύτερα νησιά.


Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος του Αγίου Ευστρατίου είναι τα ακόλουθα:


* Μέγιστη ζήτηση 2008, 300 kW (μέση ωριαία τιμή), 350 kW (μέγιστη ζήτηση).


* Ελάχιστη ζήτηση 2008, 70 kW (μέση ωριαία τιμή).


* Ετήσια ζήτηση ενέργειας 2008 1020 MWh.


* Υφιστάμενος τοπικός σταθμός, γεννήτριες ντίζελ 3×220 kW και 2×90 kW.


* Δίκτυο 15 kV συνολικού μήκους περίπου 9 km.


Οι αρχές λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, προβλέπουν τα εξής:


Σε συνθήκες υψηλής διαθέσιμης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), και όταν αυτή υπερβαίνει τη ζήτηση, οι μονάδες του τοπικού σταθμού θα τίθενται σε κατάσταση στάσης. Η πλεονάζουσα παραγωγή ΑΠΕ οδηγείται στα κεντρικά συστήματα αποθήκευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους χαμηλής παραγωγής, ενώ η τυχόν πρόσθετη περίσσεια παραγωγή ΑΠΕ τροφοδοτεί τα ελεγχόμενα φορτία του νησιού. Εάν η παραγωγή ΑΠΕ υπερβαίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και τη ζήτηση των ελεγχόμενων φορτίων, τότε η απόρριψη της πλεονάζουσας ισχύος πραγματοποιείται μέσω κατάλληλης εντολής περιορισμού ισχύος στις ανεμογεννήτριες ή και με θέση εκτός λειτουργίας μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών, αν αυτό απαιτείται.


Αποθήκευση


* Σε καταστάσεις όπου η διαθέσιμη παραγωγή ΑΠΕ δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης του φορτίου, το έλλειμμα ισχύος και ενέργειας παρέχεται από τα συστήματα αποθήκευσης, εφόσον η κατάσταση φόρτισής τους είναι επαρκής. Σε αντίθετη περίπτωση τίθενται σε λειτουργία συμβατικές μονάδες παραγωγής της ελάχιστης απαιτούμενης ικανότητας.


Κατά τη λειτουργία του συστήματος με τροφοδότηση από μονάδες ντίζελ, η διαθέσιμη παραγωγή ΑΠΕ χρησιμοποιείται για την κάλυψη του φορτίου, καθώς και για τη φόρτιση των συστημάτων αποθήκευσης. Ταυτόχρονα η παραγωγή ΑΠΕ ελέγχεται κατάλληλα, ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές φόρτισης των συμβατικών μονάδων και δυναμικής μεταβολής του φορτίου τους. Σε κάθε περίπτωση, η φόρτιση των συστημάτων αποθήκευσης πραγματοποιείται μέσω της πλεονάζουσας ενέργειας ΑΠΕ και όχι από την παραγωγή των συμβατικών μονάδων.


Παραγωγή υδρογόνου


Η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων λειτουργίας του συστήματος, οι χειρισμοί εκκίνησης-στάσης και η ρύθμιση της παραγωγής-κατανάλωσης των επιμέρους συνιστωσών θα γίνονται με απόλυτα αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης χειριστή, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις συμβατικές μονάδες.


Τέλος, πέρα από την κάλυψη των αναγκών του νησιού σε ηλεκτρισμό, το υβριδικό σύστημα σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί στο μέλλον συμπληρωματικές δράσεις, ενεργειακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως είναι η παραγωγή Υδρογόνου. Δηλαδή η περίσσεια ενέργεια από τις αιολικές και φωτοβολταϊκές μονάδες, θα τροφοδοτεί μονάδα παραγωγής υδρογόνου, το οποίο θα μπορεί να διατίθεται σε οχήματα και τα αλιευτικά συγκροτήματα του νησιού, υποκαθιστώντας έτσι συμβατικά υγρά καύσιμα.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΊδρυση Γενικού Λυκείου στην πόλη της Χίου
Επόμενο άρθροΠαγχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ- πρόσκληση για Γενική Συνέλευση