Αρχική Νέα Τοπικά ΕΝΑ Χίου: Προχωρά μέχρι τον Καλλικράτη

ΕΝΑ Χίου: Προχωρά μέχρι τον Καλλικράτη

9


«Η ΕΝΑ Χίου θα συνεχίσει τη λειτουργία της με τη σημερινή της μορφή, μέχρι να προκύψει η νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Θα συνεχίσει δηλαδή να λειτουργεί όπως λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια, υποστηρίζοντας κοινωνικές δομές και οποιαδήποτε άλλη αναπτυξιακή προσπάθεια», αναφέρει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σχετικό δελτίο τύπου σχετικά με την τύχη της αναπτυξιακής εταιρείας.
     Τονίζεται εξάλλου ότι ήδη έχει υποβάλει προτάσεις προς έγκριση, σε μια σειρά κοινοτικών πρωτοβουλιών και σε μέτρα του ΕΣΠΑ που έχουν ανοίξει, όμως το γεγονός ότι το ΕΣΠΑ δεν «τρέχει» αυτή τη στιγμή στο σύνολό του δεν επιτρέπουν στην εταιρεία να έχει έσοδα.
     Επίσης για το πρόγραμμα του 2010 της Ν.Α. Χίου υπάρχουν εγγεγραμμένα έργα, δράσεις και μελέτες ύψους 700.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από προγραμματικές συμφωνίες της Ν.Α. Χίου με την ΕΝΑ Χίου
     Αφορμή για τα παραπάνω στοιχεία τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, αλλά και της ανακοίνωσης που εξέδωσε ο νομαρχιακός συνδυασμός της μείζονος μειοψηφίας. Τονίζεται εξάλλου στα σχετικά δελτία του Γραφείο Τύπου και Ειδικών Συμβούλων της ΝΑΧ τύπου:
     «Η ΕΝΑ Χίου είναι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή εταιρεία του νομού, η οποία απασχολεί πάνω από 70 υπαλλήλους. Είναι γεγονός ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και παρά την έλλειψη προγραμμάτων, η εταιρεία επιβιώνει. Εάν σήμερα γίνονται προτάσεις για μείωση δαπανών, αυτό είναι ξεκάθαρα εσωτερικό θέμα λειτουργίας της ΕΝΑ Χίου».
     Και συνεχίζει:
     «Λυπόμαστε που προτάσεις για περιστολή δαπανών, που γίνονται κάτω από τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες, εκλαμβάνονται από μερίδα του τύπου ως αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της ΕΝΑ Χίου. Η ΕΝΑ Χίου από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα λειτουργεί με τους ίδιους στόχους και ρυθμούς, και θα συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, διότι στηρίζεται από το σύνολό της κοινωνίας, των μετόχων της και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
     Αναλύοντας εξάλλου τη δράση της ΕΝΑ Χίου σημειώνεται ότι η εταιρεία «κινήθηκε με συνέπεια προς την εξυπηρέτηση τριπλού στόχου, και συγκεκριμένα:
    

Α. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων
– Στο πλαίσιο της ΕΝΑ ιδρύθηκαν και λειτούργησαν σημαντικές δομές όπως το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής – Επενδυτικός Οδηγός Νομού Χίου, το Κ.Ε.Τ.Α. (Κέντρο Επιχειρηματικής Τοπικής Ανάπτυξης) – αρχικά – και το Κ.Υ.Ε. (Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών;), οι οποίες με τη σειρά τους συνέβαλαν τόσο στην κατά γενική ομολογία επιτυχημένη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, όσο και στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής η ΕΝΑ Χίου υλοποιεί μία σειρά προγραμμάτων (όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, τα Προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας, τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, τα Προγράμματα Φιλοξενίας Παιδιών Ομογενών κ.α.), δημιουργώντας σειρά κοινωνικών δομών, πολλές από τις οποίες διατηρούνται παρόλο που δεν έχουν πλέον σταθερή χρηματοδότηση. Η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων δράσεων είναι γνωστό ότι δεν αποτιμάται με οικονομικούς όρους, αλλά με το κοινωνικό όφελος που απορρέει από την υλοποίησή τους.

Β. Παραγωγή μελετών
– Μελέτες σημαντικών έργων υποδομής του νομού μας εκπονήθηκαν από την ΕΝΑ Χίου, όπως για παράδειγμα η μελέτη Κτιριακών Υποδομών του Κολεγίου Χίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ν.Α. Χίου, οι μελέτες του ανασχετικού φράγματος στη θέση Φυρόλακας και των ανασχετικών έργων στο Σαραπιό. Επίσης, εκπονεί της μελέτες για: την αποκατάσταση των Μύλων Ανέμωνα και την κατασκευή του Νηπιαγωγείου Δήμου Μαστιχοχωρίων, τη διαμόρφωση του κτιρίου «Κρόνου» ιδιοκτησίας Ν.Α. Χίου κ.α. Σημειώνουμε επίσης ότι η ΕΝΑ Χίου έχει εκπονήσει σειρά μελετών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος για το νομό, όπως η Έρευνα για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστημάτων στο νομό Χίου, καθώς επίσης και έρευνα για τις επιπτώσεις της ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων στο νομό Χίου, μελέτη για την ίδρυση του ΚΤΕΛ Α.Ε. κ.α.
Γ. Υλοποίηση καινοτόμων δράσεων με σκοπό τη διαφοροποίηση της φυσιογνωμίας του νομού
– Σημαντικό είναι το έργο της εταιρείας και στον τομέα της Τουριστικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, από την ΕΝΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται επί σειρά ετών τα Προγράμματα Τουριστικής Πληροφόρησης και υποστήριξης Μνημείων, Καθαρισμού ακτών και συντήρησης και λειτουργίας φυσικών διαδρομών, Συντήρησης και Λειτουργίας Σπηλαίων. Επίσης υλοποιεί το Πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών (για επισκέψεις σε μνημεία του νομού), τη Συντήρηση του Βοτανικού Κήπου κ.α.
– Πρωτοπόρος υπήρξε η ΕΝΑ Χίου και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου για την προβολή του νομού, κατοχυρώνοντας το όνομα chios.gr και σχεδιάζοντας την πρώτη ιστοσελίδα για την προβολή του νομού.
– Τέλος, όσον αφορά τον τομέα της απασχόλησης, η ΕΝΑ υλοποίησε την δράση Chiosjobs, δίνοντας ουσιαστικά στους πολίτες και επιχειρηματίες του νομού ένα καινοτόμο εργαλείο σύνδεσης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Οι οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΝΑ Χίου, δεν συνεπάγονται αυτόματα και διάλυσή της. Είναι γνωστή τόσο η κατάσταση της οικονομίας, όσο και της αγοράς, με τα προβλήματα ρευστότητας. Η ΕΝΑ Χίου, έχει υποβάλει προτάσεις προς έγκριση, σε μια σειρά κοινοτικών πρωτοβουλιών και σε μέτρα του ΕΣΠΑ που έχουν ανοίξει, όμως είναι γνωστό ότι ούτε το ΕΣΠΑ τρέχει αυτή τη στιγμή στο σύνολό του, ούτε η εταιρεία μπορεί να έχει έσοδα πριν την έγκριση των συγκεκριμένων προτάσεων. Επίσης, για το πρόγραμμα του 2010 της Ν.Α. Χίου υπάρχουν εγγεγραμμένα έργα, δράσεις και μελέτες ύψους 700.000 ευρώ περίπου, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από προγραμματικές συμφωνίες της Ν.Α. Χίου με την ΕΝΑ Χίου, γεγονός που αφενός θα ενισχύσει τη ρευστότητα της εταιρείας και αφετέρου θα της επιτρέψει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό της ρόλο. Πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των στελεχών θα ξεπεράσει αυτήν την κρίσιμη καμπή, και θα συνεχίσει να υπηρετεί τους αναπτυξιακούς της σκοπούς. 

Αποδεικνύεται από τα παραπάνω ότι διαχρονικά η αναπτυξιακή εταιρεία ακολουθώντας το ίδιο πνεύμα από τη σύστασή της μέχρι και σήμερα, και με άξονα τον τριπλό στόχο που αναπτύξαμε νωρίτερα, συνεχίζει να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη του νομού μας.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροEπιστολή αναγνώστη για τις μαθητικές εκδρομές: Αποφασίζομεν και διατάσομεν
Επόμενο άρθροΗ Παπανικολάου στη 2η ΥΠΕ