Αρχική Νέα Τοπικά Δήμος Χίου: σύσταση σχολικών επιτροπών

Δήμος Χίου: σύσταση σχολικών επιτροπών

27

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 28ης Φεβρουαρίου  2011, συζήτησε μεταξύ άλλων τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών της Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης.

Στην εννεαμελή Σχολική Επιτροπή για την Α/μια εκπαίδευση ορίστηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι :

 

  • Πρόεδρος :   Nύκτας  Νικόλαος      Αναπληρωματικός : Κοντούδης Μιχάλης
  • Αντιπρόεδρος :  Ξύδας Παντελής    Αναπληρωματική : Θλιβίτου Αθηνά
  • Μέλη :    Nτομάτας Ισίδωρος          Αναπληρωματικός : Στεφάνου Παντελής 

                        Στείρος Πολύδωρος         Αναπληρωματικός :  Μόσχοβος Ιωάννης

                        Σκούφαλος Μάρκος         Αναπληρωματική :  Κωστάλα Κλαίρη

 Το Δημότη Φιστουρή Αχιλλέα                    Αναπληρωματικός :  Πολίτης Κων/νος

 Εκπρόσωπος ΄Ενωσης Γονέων Τζήκας Ιωάννης    

Αναπληρωματική :  Καρατζά Αναστασία

 Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων της Α/μιας  Εκπαίδευσης.

 

Στη δεκατριαμελή Σχολική Επιτροπή της Β/μιας Εκπαίδευσης ορίστηκαν:

 

  • Πρόεδρος :   Nύκτας  Νικόλαος      Αναπληρωματικός : Σουρέλας Σταμάτης
  • Αντιπρόεδρος :  Ρισκάκης Πέτρος    Αναπληρωματικός : Μυριαγκός Βασίλης
  • Μέλη :    Γιαννάρας Μικές            Αναπληρωματικός :ΒεΪογλάνης Ευστράτιος

                        Μάντικας Δημήτριος      Αναπληρωματικός :  Λιγνός Γεώργιος

                        Καλλίκης  Ιωάννης        Αναπληρωματικός :  Πιτσιλαδής Σαράντος

                            Σκούφαλος Μάρκος       Αναπληρωματική : Aμπαζή Στέλλα

 Το Δημότη  Κεραμιδά Φώτη                    Αναπληρωματικός :  Χανάκης Μιχάλης

 Τους Εκπροσώπους  Γονέων :

·         Κουτσοδόντη Αναστάσιος   Αναπληρωματικός :  Παραδείσης Γεώργιος

·         Σκουλικίδη Κυριακή            Αναπληρωματική : Χρυσούλη Ζαφειρούλα

 Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων της Β/μιας  Εκπαίδευσης.

                                                          Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων